Λίστα κρασιών
Το σωστό κρασί για κάθε περίσταση

Λευκά κρασιά

Μοσχάτο

Οίνος Λευκός Ξηρός 

Χ€

Chardonnay

Οίνος Λευκός Ξηρός

Χ€

ΜΑΓΕΜΕΝΟ ΚΛΗΜΑ

Οίνος Λευκός Ξηρός

23€

Κόκκινα κρασιά

14 ΠΥΛΕΣ

Οίνος Ερυθρός Ξηρός

ΚΕΛΛΑΡΙ ΒΑΚΙΡΤΖΗ

Οίνος Ερυθρός Ξηρός

ΆΡΙΣΤΟΣ

Οίνος Ερυθρός Ξηρός

23€